Οι διαγνωστικές εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με οποιοδήποτε παραπεμπτικό ιατρού, ιδιώτη, είτε συμβεβλημένου με το ΕΦΚΑ με αναγραφόμενη την αιτιολογία παραπομπής.