Πλήρη κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, πιο αναλυτικά : αμοιβή για δωμάτιο και τροφή, τη πραγματοποίηση εξετάσεων, την αμοιβή χειρουργού και αναισθησιολόγου, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, αποκλειστική νοσοκόμα, έξοδα συνοδού καθώς και κάλυψη χημειοθεραπειών και ακτινοθεραπειών.