Για ενήλικες :

 • Γενική Αίματος
 • Ζάχαρο
 • Ουρία Κρεατινίνη
 • Χοληστερόλη Ολική
 • Χοληστερόλη HDL
 • Χοληστερόλη LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Γενική Ούρων
 • Α/Α Θώρακος

Επιπλέον για άντρες άνω των 45 ετών :

 • PSA

Επιπλέον για γυναίκες άνω των 45 ετών :

 • Τεστ PAP
 • Απλή μαστογραφία

Για παιδιά και εφήβους :

 • Γενική Αίματος
 • Σάχαρο
 • Τ.Κ.Ε
 • Χοληστερόλη Ολική
 • Γενική Ούρων