Η κάλυψη παρέχεται μετά τους πρώτους 3 μήνες από την έναρξη της ασφάλισης ή την επαναφορά σε ισχύ του συμβολαίου.