Ορίζεται ως η μη αναστρέψιμη ολική απώλεια της όρασης και των δύο οφθαλμών ως αποτέλεσμα ασθενείας ή ατυχήματος η οποία δεν μπορεί να διορθωθεί με φαρμακευτική αγωγή, ή χειρουργικά.