Θα πρέπει να αναφερθεί πότε έγινε η διάγνωση της υπέρτασης; Αν έγινε έλεγχος για την αιτία της υπέρτασης πια ήταν η διάγνωση του
θεράποντα ιατρού.
Αν λαμβάνετε θεραπεία θα πρέπει να αναφερθούν τα ονόματα των φαρμάκων
με την εμπορική ονομασία ή δραστική ουσία.
Αν έχετε νοσηλευθεί θα πρέπει να αποσταλεί το ενημερωτικό
σημείωμα του νοσοκομείου (εξιτήριο).
Να αποσταλούν επίσης οι τελευταίες εξετάσεις που έχουν γίνει στα πλαίσια Check-up ή για
την παρακολούθηση της υπέρτασης (ΗΚΓ και Triplex καρδιάς)