Θ α πρέπει να αναφερθεί ο χρόνος διάγνωσης και η λαμβανόμενη θεραπεία. Να αναφερθεί αν έχει γίνει έλεγχος καρδιάς και αγγείων για τυχόν επιπλοκές της υπερλιπιδαιμίας και να αποσταλούν οι εξετάσεις. Να προσκομιστούν οι τελευταίες εξετάσεις που έγιναν στα πλαίσια
παρακολούθησης των λιπιδίων.