Ποιές είναι οι ιατρικές προυποθέσεις ασφάλισης ;

Ανάλογα με τη ηλικία του ασφαλισμένου και το όριο κάλυψης που επιθυμεί τότε μπορεί να προβλέπεται : NON MEDICAL ιατρικός έλεγχος - Μόνο συμπλήρωση ερωτηματολογίου υγείας ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ B Συμπλήρωση ερωτηματολογίου υγείας & Απλή παθολογική , Η.Κ.Γ ηρεμίας, Γενική ούρων ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ Γ Συμπλήρωση ερωτηματολογίου υγείας & ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ Β, Γενική Αίματος [...]

By |2020-01-20T09:50:18+00:0020 Ιανουαρίου, 2020||0 Σχόλια

Ποιές προσθήκες μπορούν να συμπεριληφθούν ;

Επιπρόσθετα μπορεί να συμπεριληφθεί η κάλυψη της μόνιμης ολικής ανικανότητας, η ασφάλιση σοβαρών ασθενειών καθώς και επιπλέον προσαύξηση στη περίπτωση θανάτου από ατύχημα.  

By |2020-01-20T09:34:31+00:0020 Ιανουαρίου, 2020||0 Σχόλια

Τα ασφαλιστήρια ζωής έχουν αξία εξαγοράς ;

Τα ασφαλιστήρια ζωής με ισόβια κάλυψη παρέχουν ποσό εξαγοράς, με τα ποσά να αναφέρονται σε πίνακα εντός του συμβολαίου. Τα προγράμματα ζωής προκαθορισμένης διάρκειας δεν παρέχουν δυνατότητα εξαγοράς.

By |2020-01-20T09:22:32+00:0020 Ιανουαρίου, 2020||0 Σχόλια

Πότε έχουμε παύση ισχύος του συμβολαίου ζωής ;

Μετά την επέλευση του ασφαλισμένου κινδύνου(Θάνατος) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλίστρων Κατά την ημερομηνία εξαγοράς. Σημειώνεται ότι για τα προγράμματα πρόσκαιρης ασφάλισης θανάτου δεν υφίσταται η εξαγορά. Ειδικά για τα προγράμματα πρόσκαιρης ασφάλισης θανάτου η ημερομηνία λήξης ισχύος αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

By |2020-04-03T11:07:03+00:0020 Ιανουαρίου, 2020||0 Σχόλια
Go to Top