Μπορώ να επιλέξω θέση νοσηλείας ;

Η επιλογή της θέσης νοσηλείας γίνεται από την αρχή και προβλέπεται εντός του συμβολαίου σας. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξυ : Ά θέσης (μονόκλινο), ΄Β θέσης (δίκλινο) ή LUX.    

By |2020-04-03T09:58:13+00:0013 Ιανουαρίου, 2020||0 Σχόλια

Μέχρι ποια ηλικία τα παιδιά περιλαμβάνονται εντός του οικογενειακού συμβολαίου ;

Τα παιδιά μπορούν να συμπεριλαμβάνονται εντός του οικογενειακού νοσοκομειακού προγράμματος ως καλυπτόμενα μέλη μέχρι την ηλικία των 25 ετών. Από τα 25 τους έτη παρέχεται η δυνατότητα ασφάλισης με παρόμοιο ατομικό πρόγραμμα δίχως έλεγχο ασφαλισιμότητας.

By |2020-05-31T12:52:31+00:0013 Ιανουαρίου, 2020||0 Σχόλια

Καλύπονται οι φοιτητές στο εξωτερικό ;

Οι φοιτητές καλύπτονται κανονικά με βάση τους όρους του προγράμματός τους σαν να βρίσκονταν στην Ελλάδα. Προσοχή η κάλυψη στο εξωτερικό γίνεται απολογιστικά μιας και που τα νοσοκομεία του εξωτερικού θεωρούνται μη συμβεβλημένα.

By |2020-01-13T19:38:19+00:0013 Ιανουαρίου, 2020||0 Σχόλια

Ποιά είναι τα ποσά συμμετοχής του ασφαλισμένου ;

Ο ασφαλισμένος δύναται να επιλέξει μεταξύ προγραμμάτων με : μηδενική απαλλαγή απαλλαγή 750€ η οποίa μειώνεται σε 375€ σε περίπτωση χειρουργείου δίχως νοσηλεία απαλλαγή 1.500€ η οποία μειώνεται σε 750€ σε περίπτωση χειρουργείου δίχως νοσηλεία απαλλαγή 3.000€ η οποία μειώνεται σε 1.500€ σε περίπτωση χειρουργείου δίχως νοσηλεία απαλλαγή 6.000€ η οποία μειώνεται σε 3.000€ σε [...]

By |2024-01-02T15:00:54+00:0013 Ιανουαρίου, 2020||0 Σχόλια

Μπορώ να αλλάξω το ποσό της συμμετοχής μου στο μέλλον ;

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να αλλάξουν κατόπιν αιτήματος τους το ποσό της απαλλαγής τους. Για τις περιπτώσεις μείωσης της απαλλαγής ζητείται ερωτηματολόγιο υγείας συμπληρωμένο.

By |2020-04-03T09:52:11+00:0013 Ιανουαρίου, 2020||0 Σχόλια

Παρέχεται κάλυψη σε δημόσια νοσοκομεία ;

Παρέχεται πλήρη κάλυψη σε δημόσια νοσοκομεία με μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου στα προγράμματα με συμμετοχή 0€, 500€ και 1.500€. Για τα προγράμματα με απαλλαγή 3.000€ και 6.000€ προβλέπεται συμμετοχή στα έξοδα 1.500€ και 3.000€ αντίστοιχα.

By |2020-04-03T09:50:29+00:0013 Ιανουαρίου, 2020||0 Σχόλια

Πότε καλύπτεται η προληπτική μαστεκτομή ;

Η κάλυψη ενεργοποιείται : Επί κακοήθειας έτερου µαστού και εργαστηριακά αποδεδειγµένης µετάλλαξης των γονιδίων BRCA1 και BRCA2. Επί κακοήθειας έτερου µαστού µε αποδεδειγµένο παθολογοανατοµικό αποτέλεσµα λοβιακού καρκινώµατος insitu. Επί κακοήθειας έτερου µαστού και ισχυρού οικογενειακού ιστορικού (όπως µητέρα, αδελφή ή/και θυγατέρα µε αµφοτερόπλευρο καρκίνο µαστών ή καρκίνο ωοθηκών πριν την ηλικία των 50 ετών). Περιλαμβάνεται [...]

By |2020-01-13T18:55:20+00:0013 Ιανουαρίου, 2020||0 Σχόλια

Τι γίνεται σε περίπτωση προϋπάρχουσας ασθένειας ;

Κάθε περίπτωση αξιολογείται ξεχωριστά με βάση τη σοβαρότητα της ασθένειας ή ενδεχομένως του χειρουργείου που έχει πραγματοποιηθεί, τη σημερινή κατάσταση και φυσικά τα έτη που έχουν μεσολαβήσει. Ο υποψήφιος προς ασφάλιση θα πρέπει να προσκομίσει τα ιατρικά έγγραφα που περιγράφουν τη προϋπάρχουσα πάθηση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το ιατρικό έλεγχο ασφαλισιμότητας εδώ.

By |2020-04-03T09:48:11+00:0013 Ιανουαρίου, 2020||0 Σχόλια

Ποιές είναι οι ηλικίες εισαγωγής στο νοσοκομειακό πρόγραμμα ;

Στο πρόγραμμα μπορούν να ασφαλίζονται ανήλικα τέκνα από 30 ημερών μέχρι ενήλικοι 70 ετών. Μέχρι την ηλικία των 55 ετών δεν απαιτείται προασφαλιστικός έλεγχος παρά μόνο συμπλήρωση ιατρικού ερωτηματολογίου.

By |2020-04-03T09:45:17+00:0013 Ιανουαρίου, 2020||0 Σχόλια

Πώς λειτουργεί η κάλυψη για χειρουργείο δίχως νοσηλεία ;

Σε περίπτωση επέμβασης δίχως νοσηλεία (ΟDC) η κάλυψη παρέχεται κατά 100% στα προγράμματα με μηδενική συμμετοχή, ενώ σε προγράμματα που προβλέπεται συμμετοχή παρέχεται μείωση της τάξης του 50%, μείον τη συμμετοχή του δημόσιου φορέα.

By |2020-04-03T09:44:12+00:0013 Ιανουαρίου, 2020||0 Σχόλια
Go to Top