Εξαιρέσεις Νοσοκομειακού Προγράμματος Full

Με βάση τους όρους του ασφαλιστηρίου προγράμματος Full δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη και ρητώς εξαιρούνται περιπτώσεις νοσηλείας ή οιαδήποτε έξοδα διενεργούνται ακόµα και στα πλαίσια καλυπτόµενης νοσηλείας, καθώς και κάθε άλλης παροχής που οφείλονται ή έχουν σχέση µε τις παρακάτω περιπτώσεις και τις τυχόν επιπλοκές τους: Απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοτραυµατισµό και τις επιπλοκές τους, ανεξάρτητα από [...]