Επείγοντα περιστατικά & παιδιά

H αντιμετώπιση ενός επείγοντος περιστατικού υπήρξε ανέκαθεν ένας προβληματισμός για τους γονείς που σε αρκετές περιπτώσεις εξελισσόταν σε συμβιβασμό ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Τα συνεχόμενα έτη της οικονομικής κρίσης έχουν γίνει η αιτία η δημόσια υγεία να στερηθεί πολύτιμους πόρους,  οξύνοντας τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, εξοπλισμό αλλά και αναλώσιμα. Αρκετοί γονείς αναζητώντας [...]